Đóng lại
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
28/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành kế hoạch thời gian năm học đổi với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Nội

Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phê duyệt đề án Thực hiện chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2018 - 2020)

Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định cơ chế hỗ trợ, đóng góp thực hiện đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2018 - 2020)

Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
10/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn

Ngày ban hành:
09/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 64
Hôm qua : 214
Tháng trước : 6.154