Nơi con bạn sẽ trở thành người công dân toàn cầu trong tương lai

Triển khai thực hiện "Quy tắc ứng sử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội" tại Quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
10/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nghành Giáo Dục và Đào Tạo

Ngày ban hành:
09/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phê duyệt kế hạch tuyển sinh và các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
09/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo , quản lý hàng năm  

Ngày ban hành:
06/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 86
Tháng 01 : 6.005