Nơi con bạn sẽ trở thành người công dân toàn cầu trong tương lai

Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai thực hiện "Quy tắc ứng sử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội" tại Quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
10/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nghành Giáo Dục và Đào Tạo

Ngày ban hành:
09/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phê duyệt kế hạch tuyển sinh và các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
09/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đánh giá, phân loại công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo , quản lý hàng năm  

Ngày ban hành:
06/05/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 03 : 3.124