Nơi con bạn sẽ trở thành người công dân toàn cầu trong tương lai

triển khai thực hiện "quy tắc ứng sử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm" gắn với 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân phố cổ 

Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử

 Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2018 - 2020

Ngày ban hành:
02/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học ; công tác kiểm tra hồ sơ , xét tốt nghiệp lớp 9 của THCS năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
04/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thành lập đoàn kiếm tra công tác tổ chức bán trú, về sinh ăn toàn thực phẩm 

Công tác kiểm tra nội bộ trường học 

năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thành lập đoàn kiếm tra việc thực hiện Quy chế chuyên môn;

Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cao

năm học 2017 - 2018

 

Ngày ban hành:
28/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc Thành lập đoàn kiếm tra việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Việc thành lập đoàn kiêm tra việc quản lý, sử dụng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục về đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất; Việc thực hiện đề án ngoại ngữ 2020 năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
23/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 03 : 3.127