Nơi con bạn sẽ trở thành người công dân toàn cầu trong tương lai

Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Ngày ban hành:
20/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch 2019

Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
28/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
28/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

triển khai thực hiện "quy tắc ứng sử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm" gắn với 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân phố cổ 

Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành kế hoạch thời gian năm học đổi với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Nội

Ngày ban hành:
19/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai thực hiện "Quy tắc ứng sử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội" tại Quận Hoàn Kiếm

Ngày ban hành:
10/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Tháng 03 : 3.127