"Nơi trẻ em luôn HẠNH PHÚC, có cơ hội SÁNG TẠO và thể hiện TÀI NĂNG"