Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định

Về việc thành lập Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh Năm học 2018 - 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh

Năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON 20-10

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 14/2008/TT-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường Mầm non CLC 20-10 năm học 2018-2019 gồm các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban đại diện Cha mẹ học sinh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Ban đại diện Cha mẹ học sinh ban hành theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Điều 3. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 

DANH SÁCH

Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường Mầm non CLC 20-10

Năm học 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-MN20-10 ngày 25/9/2018 của Hiệu trưởng trường Mầm non CLC 20-10)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ông Thân Hoàng Cường

Trưởng ban

Đại diện CMHS

lớp Nhà trẻ A4

2

Bà Nguyễn Hương Trà

Phó trưởng ban

Đại diện CMHS

lớp MG Bé 3

3

Bà Hoàng Thùy Linh

Thành viên

Đại diện CMHS

lớp MG Nhỡ 4

4

Bà Phùng Trà Mi

Thành viên

Đại diện CMHS

lớp Nhà trẻ A3

5

Bà Nguyễn Thanh Vân

Thành viên

Đại diện CMHS

lớp Nhà trẻ A1

6

Bà Lê Hoàng Diệu Linh

Thành viên

Đại diện CMHS

lớp Nhà trẻ B1

 

(Danh sách ấn định gồm 06 người)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 266
Hôm qua : 534
Tháng trước : 22.847